Giỏ hàng

Quy định xác nhận thông tin

Khi Khách Hàng lựa chọn sản phẩm muốn sử dụng, PostJOY cho phép Khách Hàng rà soát, bổ sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao kết hợp đồng.

Việc đặt chỗ của Khách hàng sẽ được PostJOY xác nhận bằng cách gửi cho Khách hàng một email với nội dung bao gồm Mã đặt chỗ trên PostJOY và toàn bộ các thông tin có liên quan tới Tour, Vé tham quan, Vé chương trình đã đặt. Cụ thể, xác nhận về việc đặt chỗ sẽ bao gồm các thông tin sau:

1. Thông tin cá nhân của khách hàng:

-   Họ tên

-   Địa chỉ nhà

-   Mã đặt vé

2. Thông tin dịch vụ

-   Thông tin chung về dịch vụ (địa điểm, thời gian, số lượng đã đặt)

-   Thời gian đặt dịch vụ

-   Tổng chi phí (đã bao gồm phí dịch vụ)

Khách hàng chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin đã xác nhận. Sau khi đặt chỗ, nếu các thông tin thay đổi, bạn có thể phải thực hiện một đặt chỗ mới. Trong trường hợp này, PostJOY không đảm bảo rằng các tất cả thông tin sẽ giống như trong đặt chỗ cũ.

Khách hàng sẽ được xác nhận đặt chỗ sau khi hoàn thành thanh toán trong thời hạn quy định. Việc cung cấp đầy đủ thông tin vào mục Thanh toán theo yêu cầu trong xác nhận đặt chỗ sẽ là cơ sở để thực hiện đặt chỗ chính xác. Bất kì sự chậm trễ, thiếu thông tin nào cũng sẽ dẫn tới việc không đủ điều kiện hoàn thành đặt chỗ.

Thanh toán một phần của Tổng chi phí hoặc thanh toán sau thời hạn đặt chỗ đồng nghĩa với việc chưa thanh toán.

back to top