Giỏ hàng

Chính sách thanh toán

Khách hàng có thể thanh toán bằng một trong các hình thức sau:


Thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế như Visa, Mastercard, JCB


Thanh toán qua cổng thanh toán điện tử

Khách hàng có thể sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến do đối tác VNPay của PostJOY cung cấp. Quy trình thanh toán trực tuyến sẽ thay đổi tuỳ theo đối tác của PostJOY.


Nhằm mang tới dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, PostJOY sẽ lựa chọn đối tác thanh toán uy tín. Tuy nhiên, PostJOY không phải là người quản lý cổng thanh toán trực tuyến, do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về các việc có liên quan tới việc thanh toán trực tuyến. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ sai sót xảy ra do bạn cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ khi thực hiện thanh toán.


Quy trình Thanh toán

  • Điền thông tin Khách hàng theo chỉ dẫn của trang web PostJOY.
  • Tại hình thức thanh toán, lựa chọn “Thanh toán online qua cổng VNPay (ATM/Visa/MasterCard/JCB)”.
  • Tiến hành thanh toán theo chỉ dẫn của VNPay.

Mọi đơn hàng phải được thực hiện qua trang web PostJOY.


Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng


Cách thức thanh toán

Người sử dụng có thể sử dụng hình thức chuyển khoản để thanh toán đặt chỗ. Khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, Người sử dụng sẽ nhận được các thông tin xác nhận từ ngân hàng về việc chuyển khoản. Xác nhận từ ngân hàng này không có nghĩa là PostJOY đã nhận được tiền cho đến khi có sự xác nhận của đội ngũ PostJOY.


Quy trình Thanh toán

  • Điền thông tin Khách hàng theo chỉ dẫn của trang web PostJOY.
  • Tại hình thức thanh toán, lựa chọn “Chuyển khoản qua ngân hàng”.
  • Tiến hành thanh toán theo chỉ dẫn của PostJOY.


Trong các trường hợp, PostJOY cho phép Khách Hàng rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi thực hiện việc thanh toán.

back to top